Werkwijze

Het begin

Als u eerst wilt kennismaken is dat natuurlijk mogelijk, vrijblijvend. Wanneer u direct aan de slag wilt, maken we  meteen een eerste afspraak.

 

Eén of meerdere gesprekken

Afhankelijk van uw vraag en de mogelijkheden stellen we in overleg het aantal gesprekken vast. Van alles is mogelijk: van één enkel gesprek waarin u een bepaalde kwestie eens tegen het licht wil houden, tot een serie van gesprekken in hoge frequentie. We bespreken wat wenselijk en haalbaar is.

 

Opbouw

Een regulier traject heeft deze structuur:

  •  In het eerste gesprek bespreken we de aanleiding voor uw bezoek. We schetsen een beeld van uw huidige situatie.
  • In het tweede gesprek bespreken we wat voor u de gewenste situatie is waar we in dit traject op aan gaan sturen. Wat heeft u nodig om die gewenste situatie voor elkaar te krijgen? Wat zijn belemmeringen? Hoe pakken we die aan? Welke patronen of kanten van uzelf heeft u te ontwikkelen of te versterken?
  • In de daarop volgende gesprekken werken we toe naar inzicht, antwoorden en concrete resultaten. Daarbij zetten we, naar behoefte, uiteenlopende technieken en methoden in: Ontwikkelingsgericht werken, Voice Dialogue, EMDR, technieken uit NLP en uit cognitieve gedragstherapie.