De Vork

Wat is De Vork?

De Vork is een methode die je helpt om je ontwikkeling op een geïntegreerde manier ter hand te nemen. Je verbindt het werken aan je coachdoel met de ontwikkeling van je identiteit en je zelfsturing. En betrekt daarbij, als je dat wil, de vraag: ‘hoe kan mijn grotere geheel (bv. het team waar ik deel van uitmaak, de organisatie, de samenleving) profiteren van mijn ontwikkeling? Hoe kan ik mijn ontwikkeling voedend laten zijn voor mijn grotere geheel?’

Wat heb ik aan De Vork?

Zo vindt er ontwikkeling plaats op meerdere belangrijke fronten tegelijk.  En wordt je gaandeweg bekwamer in het aansturen van jezelf, op welk gebied dan ook. Zodat je toekomstige coachvragen met succes zelf kunt aanpakken. Dat maakt je onafhankelijker en spaart ook nog eens tijd en geld.

… je vaardigheid in zelfsturing vergroten
… de verandering creëren die je graag wil
… je identiteitsontwikkeling stimuleren
… rijker deel uitmaken van je groter geheel

De Vork is ontwikkeld door Rudy Vandamme. De ontwikkelingsgerichte benadering ligt aan de basis van dit model.